CÍMLAP CÉGINFORMÁCIÓ TERMÉKEK KAPCSOLATFELVÉTEL SZOLGÁLTATÁSOK
 
Hírlevél archívum
Cégünkről Állásajánlat
Termékek Gyártók Technikai támogatás ELO Office
Kiskereskedelem / Végfelhasználók Nagykereskedelem / Viszonteladók
Házhozszállítás Rendszer telepítés Oktatás Rendszerfelügyelet
        Azonosító:     Jelszó:      Regisztráció
Partneri oldalak              
 
 
Hirdetés
Regisztráció  
 

A DEMAND.HU  Kft. Általános Üzleti Feltételei

1. Érvényességi kör

 1. A DEMAND.HU szállításai és szolgáltatásai kizárólag az Általános Üzleti Feltételek alapján történnek, amennyiben nem született más írásos megállapodás
 2. Az ügyfelek Általános Üzleti Feltételeinknek ellentmondó, attól eltérő feltételeiknek nem teszünk eleget, hacsak külön írásban nem adtuk beleegyezésünket. A szerződés megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez írásos nyomtatvány szükséges. Általános Üzleti Feltételeink akkor is érvényesek, ha a szállítást az ügyfél Általános Üzleti Feltételeinknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében fenntartás nélkül elvégezzük.
 3. A DEMAND.HU Kft. - parterei érdekeit szem előtt tartva - kizárólag a mindenkor érvényes vevőlistáján szereplő, vevőszámmal rendelkező viszonteladó partnereit szolgálhatja ki. A vevőlistára kizárólag számítástechnikai termékek kereskedelmével, mint fő tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaságok kerülhetnek. Valamint a vásárolt termékeket nem saját üzletmenetének folytatása érdekében vásárolja.

2. Szállítások és teljesítések

 1. A DEMAND.HU ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítóink teljesítésének fenntartásával értendőek. A szerződés a DEMAND.HU írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve legkésőbb a szállítmány vevő által történő átvételével jön létre.
 2. A DEMAND.HU jogosult a szerződéstől való visszalépésre, amennyiben a vevő hitelképességét cáfoló tények kerülnek bizonyításra.
 3. A DEMAND.HU jogában áll a részleges szállítás és annak számlázása.
 4. A közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek függvényei beszállítóink és alvállalkozóink teljesítésének, valamint egyéb, előre nem látható körülmények felmerülésének. Ezek alapján DEMAND.HU szállításainak közölt időponthoz számított késlekedéséért kártérítési kötelezettséget nem vállal. Amennyiben a DEMAND.HU a szállítással több, mint hat hetet késik, az ügyfél további követelések kizárásával visszaléphet a szerződéstől.

3. Ellenőrzés és a kárveszély átszállása

 1. Ügyfeleiket felkérjük arra, hogy átvételkor a számla alapján ellenőrizzék az átvett áru hiánytalanságát és a számlán szereplő tételekkel való egyezését. Reklamáció esetén az áru kiszállítása teljesnek számít, amennyiben ellenkező értelmű jelzést átvételkor nem kaptunk.
 2. A szállított áru működését nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén az átvétel megtagadását nem fogadhatjuk el.
 3. A szerződésben szereplő termék átvételével a kárveszély a szállítóról, annak megbízottjáról vagy más, a DEMAND.HU által megnevezett személyekről átszáll az ügyfélre.

4. Árak és fizetési feltételek

 1. Árlistáinkban, egyéb kiadványainkban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő érték.
 2. A DEMAND.HU fenntartja az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően - különösen a szállító oldaláról történő áremelés vagy árfolyamváltozás következtében - költségnövekedés lép fel a DEMAND.HU-nál. Ezt a vevő kérésére igazolni kell.
 3. A kifizetések a számla kiállításához képest megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek. A számla kiállítása a szállításkor történik. A fizetési határidő lejártával a DEMAND.HU jogosult fizetési felszólítást küldeni és a Törvényben meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
 4. Általunk nem elismert vagy jogilag nem megállapított ellenigényből fakadó visszatartási jog érvényesítése nem lehetséges.
 5. A fizetési feltételek megszegése esetén DEMAND.HU jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való visszalépésre.

5. A tulajdonjog fenntartása

 1. A szerződésben szereplő termék a DEMAND.HU tulajdonát képezi a szerződésben foglalt, vevővel szembeni követelések teljesítéséig.
 2. Amennyiben a fenntartott árut nem a DEMAND.HU tulajdonát képező árukkal összekapcsolják, feldolgozzák vagy összekeverik, a DEMAND.HU ezekre az árukra a fenntartott áru számlaértékének viszonylatában résztulajdonossá válik.
 3. A DEMAND.HU vevő részére történő más, jövőbeli szállításainak és teljesítéseinek késedelmes kifizetése esetén, valamint a vevő csődje esetén a DEMAND.HU az áru fenntartott tulajdonjogának érvényesítéseként az árut magához veheti a vevő üzlethelyiségében.
 4. A DEMAND.HU tulajdonjoga fenntartásának érvényesítése, illetve a szállított áruk lefoglalása nem számít a szerződéstől való visszalépésnek.
 5. Tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a DEMAND.HU tulajdonában maradnak. Az ügyfél csupán a DEMAND.HU-val kötött külön megegyezés alapján használhatja ezeket a tesztelés és a bemutatás célján felül.

6. Felelősség

 1. Amennyiben a megállapodás másként nem rendelkezik, a vevő nem jogosult további igények támasztására. DEMAND.HU nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a szállításból adódnak; különösen nem felelünk elmaradt nyereségért vagy a vevő egyéb vagyoni káráért. A felelősség kizárása érvényes a szerződés megszüntetéséből, a mellékes kötelezettségek és a termelői felelősség megsértéséből származó károk esetében. Nem vállalunk felelősséget a prospektusokban, katalógusokban és egyéb írásos anyagban szereplő esetleges téves adatokért.
 2. Nem érvényes a felelősség alól való felmentés, ha a kárt tudatosan okozták.
 3. Amennyiben gondatlanságból megsértettünk egy, a szerződésben szereplő, alapvető kötelezettséget, a termék-felelősségbiztosítás mértékéig korlátozott a felelősségünk az anyagi és személyi károkért. A kártérítési kötelezettség minden esetben a szerződéskötés idején előre várható károk mértékéig korlátozott.
 4. A felelősségünk nem kizárható, illetve korlátozható olyan követelések esetén, amelyek a termékfelelősségről szóló törvényben szerepelnek, vagy a mi hibánkból adódnak.

7. Export és import engedélyek

A DEMAND.HU által szállított termékek és technikai know-how felhasználási és rendeltetési helye a Magyar Köztársaság. A szerződésben szereplő termékek újraexportálása - egyedi vagy rendszerintegrált formában - a vevő számára a Magyar Köztársaság, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. A vevő köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes magyar hatóságnál, vagy az Amerikai Export Adminisztrációs Hivatal Kereskedelmi Osztályánál (Washington D.C. 20230). Függetlenül attól, hogy a vevő megadja-e a szállított termékek végleges rendeltetési helyét, saját felelősségére köteles beszerezni az illetékes hatóságtól a szükséges engedélyt, mielőtt ilyen termékeket exportál. Újraexportálás esetén a nemzetközi egyezmények, illetve a nemzetközi szervezetek (pl. ENSZ) embargóra vonatkozó szabályozásait legszigorúbban be kell tartani.

8. Általános meghatározások

DEMAND.HU köteles Általános Üzleti Feltételeit viszonteladói számára elérhetővé tenni, annak megváltozása esetén partnereit haladéktalanul értesíteni.
DEMAND.HU viszonteladója bármely termék megrendelésével elismeri, hogy DEMAND.HU Általános Üzleti Feltételeit tudomásul veszi és betartja.
A vevő szerződésből származó jogai nem átruházhatók.
A teljesítés és bírói illetékesség helye Budapest.
A Magyar Köztársaság törvényei érvényesek.
Amennyiben az Általános Üzleti Feltételek bizonyos pontjai érvénytelennek bizonyulnak, illetve, ha a szerződés szövege szabályozásában rés található, a szerződő felek a nem érvényes vagy a nem teljes meghatározást a kívánt szabály gazdasági céljának messzemenően megfelelő szabályokkal módosíthatják, vagy kiegészíthetik. A többi meghatározás ettől függetlenül érvényben marad.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a megadott e-mail cím, melyet az elektronikus kapcsolattartásra megadnak mindig valós és fogadóképes e-mail cím legyen.

Amennyiben a postafiók elérhetetlenné válik, megvonjuk a jogát a partneri oldalakra való belépéshez!

Budapest, 2009. április 18.

Az általános üzleti feltételeket

Nem fogadom el Elfogadom

 
 
 
A lapjainkon jelzett minden ár ÁFA nélkül értendő!
A lapjainkon közölt információkkal kapcsolatban a változtatás és a tévedés jogát fenntartjuk. A lapjainkon megjelenő minden kritikai észrevétel, ajánlás, és összehasonlítás a szerzők személyes véleményét tükrözi,
ami sem az érintett gyártók,sem a DEMAND.HU Kft. hivatalos állásfoglalásának nem tekinthető. Valamennyi említett termékek védjegye a gyártók tulajdonát képezi.

© 2018 DEMAND.HU Kft. Minden jog fenntartva

AMEGA WEBDESIGN